Pas op voor oververzekering!

Uit onderzoek van Verzekerssite gepubliceerd in gratis krant Metro blijkt dat mensen met een reisverzekering vaak oververzekerd zijn.

Overlap reisverzekering en zorgverzekering

De zorgverzekering is voor elke Nederlandse ingezetene verplicht. Onderdeel van de zorgverzekering is vaak de dekking van medische kosten in het buitenland. Naast via de zorgverzekering zijn 70% van de verzekerden echter ook voor medische kosten in het buitenland verzekerd via een doorlopende reisverzekering.

Buitenlanddekking zorgverzekering

De zorgverzekering dekt vaak alleen de kosten voor medisch noodzakelijke ingrepen in het buitenland. De maximale vergoeding die de zorgverzekering hiervoor biedt is gelijk aan een percentage van de kosten die dezelfde behandeling in Nederland zou kosten. Daarom is het wel aan te bevelen een reisverzekering af te sluiten wanneer je op reis gaat in gebieden waar medische behandelingen een stuk duurder zijn dan in Nederland.

Vergelijk nu kortlopende reisverzekeringen.